Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapПоезијата на секојдневието - Дејан Колевски


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...
На 1-ви ноември во 20:00 во просториите на галеријата Мала Станица ќе биде отворена изложба на фотографии на Дејан Колевски. Изложбата насловена “Поезијата на секојдневието“ содржи пеесетина црно-бели фотографии. (повеќе тука).

Се буди и фотографската критика. Одличен осврт за изложбата од перото (тастатурата) на С.Алушевски, тука.
© Chkrap!*2013

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Поезијата на секојдневието - Дејан Колевски”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!