Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapМиладин Чолаковиќ - Фотографии


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...


Драги пријатели,

Ќе ми биде големо задоволство да присуствувате на промоцијата на мојата фотомонографија и на отворањето на изложбата на фотографии „Пат“ во сабота, 3. ноември во 19 часот, во Кинотеката на Македонија (ул.„Никола Русински“ бр.1)

Миладин Чолаковић

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Миладин Чолаковиќ - Фотографии”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!