Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapСамит на EX-YU фотографи


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Минатата недела во Лесковац, Србија, се одржа вториот Самит на EX-YU фотографите. На 12.10.2012 беше отворена изложбата на фотографии. Со свои колекции се представија: Македонија, Србија, БиХ, Црна Гора, Словенија и ФК Лесковац како домакин на Самитот.Македонската колекција ја сочинуваа фотографии од следните автори: Боро Рудиќ, Цветан Гавровски, Раде Луковиќ, Сашо Алушевски, Дарко Петровски, Татјана Ранташа, Игор Костов, Дејан Гилески, Дејан Колевски, Филип Филиповиќ, Менче Петреска, Владимир Арсовски, Димитар Чунговски, Драги Неделчевски, Душан Доцевски и Трајче Атанасовски.

Извор: Фото Сојуз на Макеодонија.
© Chkrap! * 2012

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Самит на EX-YU фотографи”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!