Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapФОТО ФОКУС - Куманово 2010


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Куманово, 8 јули 2010 година.
Уште една изложба на ,,уметничка“ фотографија во организација на ФКК ,,Козјак 50“ од Куманово.
И обележување 60 години од постоење на клубот...

Беше тоа една солидна изложба на фотографии...
(Овде имав напишано уште неколку редови - мои импресии за изложбата, за квалитетот на фотографиите, за изложбата во целина..., но, по кратко размислување притиснав delete).

Еве неколку фотографии од изложбата и од настанот...


Сашо Каркамишев


Гоце Димитриевски


Доријан Миловановиќ


Благоја Блажевски


Благоја Јанковски


Васе АМАНИТО Петровски од Фотоклуб ЕЛЕМА


Сашо


Благоја


,,Козјак 50“


N/A


N/A


N/A


Гоце и Наташа


Мартин


Благоја


Боби


Фотографиите...


N/A


Селекторот, Душко Јовановски, КМФ-ФСМ


N/A


N/A


N/A & Даниел© D.Nedelchevski * Chkrap! * 2010

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ФОТО ФОКУС - Куманово 2010”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!