Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - Chkrap39-ти Фестивал на непрофесионален филм - Кавадарци 2010


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...


Еве и званична покана до сите за 39-от Фестивал на непрофесионален филм - Кавадарци 2010 година.

Ова се званичните резултати по одлуката на жиритоЧ победниците и изборот на филмови што ќе бидат прикажани на отворањето на фестивалот.

GRAND PRIX: НЕУСПЕШЕН ЛЕТ (Богоја Стојкоски-Пусторекански)

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ:
1. ИСЧЕЗНУВАЊЕ (Елизабета Галабова)
2. ’49 (СЕЌАВАЊЕ) (Светислав Подлешанов)
3. БЕЛГРАД ВИА ПРАЛЕВО (Љупчо Петровски)

1 МИНУТА:
1. „13“(Љупчо Петровски)
2. НЕ СЕ ДОДЕЛУВА
3. НЕ СЕ ДОДЕЛУВА

ИГРАНИ:
1. ПРЕСУДАТА (Кирил Каракаш)
2. НЕ СЕ ДОДЕЛУВА
3. СЛИКАТА (Марина Трајковска) - пријавен како експериментален

АНИМИРАНИ:
1. КОГА БЕВМЕ МЛАДИ (Мице Чаповски)
2. НЕ СЕ ДОДЕЛУВА
3. НЕ СЕ ДОДЕЛУВА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН:
1. НЕ СЕ ДОДЕЛУВА
2. НЕ СЕ ДОДЕЛУВА
3. НЕ СЕ ДОДЕЛУВА

НАГРАДИ ЗА:
СЦЕНАРИО: НИЗ ВРЕМЕТО (Петре Чапоски)
РЕЖИЈА: ПРЕСУДАТА (Кирил Каракаш)
КАМЕРА: ’49 (СЕЌАВАЊЕ) (Светислав Подлешанов)
МОНТАЖА: НЕУСПЕШЕН ЛЕТ (Богоја Стојкоски-Пусторекански)


ФИЛМОВИ ВО СЕЛЕКЦИЈА (РЕДОСЛЕД ЗА ПРОЕКЦИЈА):
1. ’49 (СЕЌАВАЊЕ)
2. ПРЕСУДАТА
3. КРАЗОТ НА ЧИЧКО ПРИКЕ
4. 13
5. ЈАС И МОИТЕ ЃУПЧИЊА
6. ЗАНАЕТИ ВО ИЗУМИРАЊЕ
7. НИЗ ВРЕМЕТО
8. ПОСЛЕДНА ИГРА
9. БЕЛГРАД ВИА ПРАЛЕВО
10. ПОРТИ И ПОТРАЛИ
11. СЕЌАВАЊЕ
12. КОНТЕЈНЕР
13. УБИЕЦ НА ИДЕИ
14. ЗДОДЕВНО МОМЧЕ
15. СЛИКАТА
16. ИСЧЕЗНУВАЊЕ
17. КОГА БЕВМЕ МЛАДИ
18. НЕУСПЕШЕН ЛЕТ

Жири:
Илинденка Петрушева, Претседат
Лазар Секуловски, член
Ристо Соколов - Сокол, член


Повелете!

© Чкрап!

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “39-ти Фестивал на непрофесионален филм - Кавадарци 2010”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!