Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapБлагој Дрнков - почесен член на Фото сојуз на Македонија


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...повеќе...

МФФСМ Благој Дрнков за архивата на ФСМ донираше 15 фотографии со димензии 30х40цм и 50 фотографии со помали димензии. Фотографиите се снимени во неговиот ран период.
Председателот на ФСМ, Боро Рудиќ, на Благој Дрнков му врачи членска картичка на ФСМ со број 0001. Наскоро ФСМ на Благој Дрнков ќе му даде и благодарница за сторената донација.


© Б.Дрнков

© Chkrap! * 2010

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Благој Дрнков - почесен член на Фото сојуз на Македонија”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!