Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapМАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА ФОТОГРАФИЈА


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

6 март 2008 година може да биде многу значаен датум за фотографијата во Македонија.

Во Мултимедијалниот центар Мала станица - Национална галерија на Македонија е отворен Македонскиот центар за фотографија во рамките на проектот Поинаков поглед кој е поддржан од Швајцарската програма за култура во Македонија.

Во центарот работи мал, но способен и уигран тим на чело со Роберт Јанкуловски.

Центарот располага со изложбен простор (кој може да се користи и за предавања), комплетно опремени аналогна и дигитална фотолабораторија...Идејата на Ценарот е да прерасне во Академија за фотографија.
За тоа ги има сите услови.

Веднаш по отворањето планирани се активности (претставуивање на Фотомузејот од Винтертур - Швајцарија и меѓународна конференција на тема - Фотографијата - дел од уметнички концепт).

Со желби са успешна работа на Центарот се придружуваме и ние од Чкрап!

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА ФОТОГРАФИЈА”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!