Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapМЛАДИТЕ ВЛИЈААТ - Изложба на фотографии


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Leap of Faith Together е проект на Британскиот совет во Македонија во соработка со Младинската мрежа Блу скај, чија цел е да покаже како младите позитивно влијаат во локалната заедница.

Дваесет и седум млади автори посетуваа фотографска работилница со Иван Блажев на тема “Младите влијаат“ во текот на три седмици. Резултатот е оваа изложба на фотографии што беше отворена на 6 март 2008 година во Културниот центар Точка во Скопје. Со купување на фотографиите го помагате Училиштето за деца со оштетен вид “Димитар Влахов“ во Скопје.

Убава идеја и одлична реализација.

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “МЛАДИТЕ ВЛИЈААТ - Изложба на фотографии”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!