Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapАмериканска архитектура покрај патот


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...На 21 февруари 2008 година во Националната уметничка галерија во Тетово беше отворена изложба на фотографии.“Изложбата Американската архитектура покрај патот претставува фотографии од Џон Марголис, историчар на архитектурата и фотограф кој 25 години патувал низ САД, истражувајќи ги патиштата на историјата и архитектурата покрај патот...“

Овој цитат е copy-paste од каталогот на изложбата. Да не беше тој, не ќе знаевме ништо за изложбата, затоа што реализаторите на изложбата: Амбасадата на САД во Република Македонија во соработка со Музејот на град Скопје, Заводот за заштита на споменици, Музеј од Штип и Националната галерија во Тетово, на отворањето на изложбата не кажаа ниту збор на македонски јазик, ниту пак обезбедија преведувач од албански јазик.Инаку, фотографиите беа, онака, баш straight, совршено остри, во full color и одлично отпечатени. Објектите, без луѓе на фотографиите, делуваа доста надреално, но необичниот пејсаж и техничката совршеност на 50-ината фотографии беа доволна причина, во фотографски посниот период во Тетово, да се посети оваа изложба.

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Американска архитектура покрај патот”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!