Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapChkrap! - ФОТОГРАФИИ 2007


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Ете, бидна и изложбата.

Можеби најдобрата досега што ја имаше нашиот фотоклуб. Како што слушнавме од посетителите, колегите фотографи, претседателот на Фото сојузот на Македонија, претседателите на старите и нови фотоклубови кај нас, кои што беа на отворањето, Фотокино клубот ТЕТОВО - Чкрап! навистина прикажа добри фотографии на добро организирана изложба (благодарност до МАЦ - Лоја од Тетово).

23 фотографи од Чкрап! на публиката и покажаа дел од своите фотографии направени годинава (а некои и порано), вкупно 57 фотографии.

На годинашнава изложба 5 фотографи - нови членови првпат излагаа фотографии на Чкрап!

На Ѓорѓи Ристоски, еден од најдобрите фотографи во Чкрап!, му беше доделена диплома за стекнато звање - Фотограф втора класа, за постигнатите успеси во фортографијата (учество на изложби и освоени награди во Македонија и странство).Убаво.

Им благодариме на сите што не поддржаа и што го поделија овој убав фотографски настан со нас од Чкрап!

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Chkrap! - ФОТОГРАФИИ 2007”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!