Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapОд изложбата на Зоран Андонов


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Зоран Андонов, еден од ветераните на фотографијата во Тетово уште од времето на Фотокино Студиото при Домот на културата “И.А.Смок“ во Тетово, еден од основачите на Фотокино клубот ТЕТОВО - Чкрап! - на 29 февруари 2008 ни подготви пријатни фотографски мигови.Самостојната изложба авторот со кратка најава ја отвори и на бројната публика им ги претстави 50-тината свои фотографии изработени последниве 20 години.

Професијата фоторепортер го насочува неговото внимание и фотографско око кон животните теми, актуелните настани што го окружуваат.
Македонија денес, на почетокот на XXI- век, е одличен мизансцен за фоторепортерите. Многумина од нив тоа обилно го користат служејќи се со јазикот на медиумот и честопати “забегуваат“ во сензационализам, барајќи свое место во, сепак, тесниот медиумски простор.

Зоран Андонов имајќи можност да се најде на местото на настаните, никогаш не го злоупотребува тоа, има обѕири кон луѓето и настаните кои ги фотографира. Тој им дава една човечка димензија без да премине во пренагласување на настанот, а со тоа во сензационализам.

Затоа, можеби на прв поглед неговите фотографии не изгледаат атрактивно, но тие заслужуваат подлабок и подолг поглед. Тогаш ќе ги откриете скриените пораки и човечката топлина.

Чкрап! му честита и посакува уште мнооогу добри фотографии.

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Од изложбата на Зоран Андонов”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!