Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapФОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

На 29 март 2008 година се одржа состанок на Претседателството на Фото сојузот на Македонија.Според богатиот дневен ред се покажа дека ова беше важен состанок за Фото сојузот.
Ако се остварат сите проекти кои се предвидени за годинава, 2008 ќе биде добра година за фотографијата во Македонија.


Ц.Гавровски

Според Програмата за работа во 2008 година што беше усвоена (огромна заслуга на претседателот на ФСМ - Цветан Гавровски FIAP L.O.), годинава би требало да фотографираме, да учествуваме на конкурси за изложби на фатографија во Македонија и странство, да го архивираме нашето фотографско богатсво (фотографии на членовите на ФСМ), да го збогатуваме нашето членство...

Што не очекува оваа 2008 година?
1. ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА '08
- 46-та Државна изложба на фотографии
- 46-ТА Државна младинска изложба на фотографии
- Изложба на автори кои претходната година се стекнале со уметнички звања во ФСМ или во Светската Федерација на Фотографија (ФИАП), чија членка е ФСМ од 1995 година
2. КОЛЕКЦИЈА НА ТРАДИЦИОНАЛНОТО ФОТОГРАФСКО ТВОРЕШТВО ВО МАКЕДОНИЈА
- Комплетна заштита, архивирање и чување на изложбени фотографии собирани од 1948 година до денес – дела на фотографите – членови на ФСМ
- Изготвување на алманaх на фотографијата во Македонија
3. УЧЕСТВО НА СВЕТСКОТО БИЕНАЛЕ НА ФОТОГРАФИЈАТА
- Од 22-30 август 2008 година во Словачка ќе се одржи Светското биенале на црнобела фотографија во организација на ФИАП и Словачкиот фото сојуз. Македонија традиционално учествува на ова биенале и секогаш освојува високи позиции
4. ФОТОМЕДИА ' 08
- Реактивирање на Фотомедиа – најзначајната меѓународна фотографска манифестација во Македонија, којашто не беше организирана во 2006 година затоа што ФСМ тогаш не доби никакви средства за организација на изложбата...
5. МАКЕДОНСКИ АВТОРИ НА ФИАП ИЗЛОЖБИ
- Организирана селекција и испраќање на фотографии од наши автори на ФИАП изложбите


Б.Рудиќ


Претседателството на ФСММАНУ подготвува промоција на монографијата “Историја на културата на Македонија – фотографија“Душан ДОЦЕВСКИ од ФК “Козјак“ Куманово – е избран за нов секретар на ФСМ.


Д.Доцевски

Last, but not least - ФК ФОТОГРАФИКА – стана нов член на Фото сојузот на Македонија.
Добредојде им посакува ФКК Чкрап! од Тетово!

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ФОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!