Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapФОТОГРАФИКА -нов фотоклуб!


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...
Со иницијатива на повеќе љубители на фотографијата, регистриран е нов фотоклуб „ФОТОГРАФИКА„ со седиште во Скопје.

На претседателството на клубот како и на членовите им посакуваме многу изложби и активности за што поголемо афирмирање на фотографијата во Македонија и надвор од неа.

Фотоклуб „ЧКРАП“, Тетово

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ФОТОГРАФИКА -нов фотоклуб!”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!