Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapПРВА НАГРАДА ЗА ФОТОГРАФИЈА - Цветан ГАВРОВСКИ


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

46та Државна изложба на фотографија
Прва награда за фотографија
Цветан Гавровски - „Време“; ФКК „Елема“ - Скопје
Втора награда
Владимир Секуловски - „Ангел“; ФКК „Елема“ - Скопје
Трета награда
Љупчо Ристовски - „Boy in the Monastery“; ФКК „Елема“ - Скопје
Диплома
Николина Атанасоска - „Во чекор“; ФК „Фотографика“ - Скопје
Ѓорѓи Оровчанец - „T'm Shy“; ФК „Фотографика“ - Скопје
Тони Коцев - „Починка 2“ - ФК „Црно Бело“ - Кавадарци
Прва награда за колекција на фотографија
Боро Рудиќ; ФКК „Елема“ - Скопје
 Ready to fight
 Hand Slake
 Fight 2
 Fight 1
Втора награда за колекција на фотографија
Емин Кумбараџи; ФКК „Елема“ - Скопје
 Преку улица
 Стрелки
 Закачалки
 Линии Минувач
 Слобода
Трета награда за колекција на фотографија
Дарко Петровски; ФКК „Елема“ - Скопје
 Профил
 Во Орсеј
 Движење
 Спротивен правец
 Време
Диплома за колекција на фотографија
Марија Нишотовска; ФК „Фотографика“ - Скопје
 Портрет 1
 Портрет 2
 Портрет 3
Диплома за колекција на фотографија
Дејан Гилевски; ФКК „Елема“ - Скопје
 Црква
 Гробниците од Мура
 Западниот ѕид
Диплома за колекција на фотографија
Душан Доцевски; ФКК „Козјак 50“ - Куманово
 Галерија 7
 Галерија 8
 Галерија 9
Младинска изложба на фотографија
Прва награда за фотографија
Теодора Стојмановска - „Асоцијација“; ФКК „Козјак 50“ - Куманово
Втора награда за фотографија
Александра Јуруковска - „Сандра“; Самостоен автор - Битола
Трета награда за фотографија
Мартин Петковиќ - „Целодневен ритуал 2“; ФКК „Козјак 50“ - Куманово
Диплома
Елена Пренџова - „Кула со поглед“ - Самостоен автор - Скопје
Примени фотографии
ФК „Елема“ - Скопје
 Цветан Гавровски
 Чудо во Daм 3
 Artist with cello
 Приштина
 Leidseplein
 Време
 Боро Рудиќ
 Ready to fight
 Hand Slake
 Fight 2
 Fight 1
 Емин Кумбараџи
 Преку улица
 Стрелки
 Закачалки
 Линии Минувач
 Слобода
 Дарко Петровски
 Профил
 Во Орсеј
 Движење
 Спротивен правец
 Време
 Дејан Гилевски
 Црква
 Гробниците од Мури
 Западниот ѕид
 Роберто Брсаковски
 Solitude 41
 Svec 3
 Орце Поповски
 Без наслов
 Без наслов
 Катерина Ристовска
 Без наслов
 Без наслов
 Владимир Секуловски
 One
 Angel
 Маја Аргатлиева
 Поглед
 Игор Костов
 Спротивна насока
 Желби
 Дарко Петровски
 Кривина
 Профил
 Во Орсеј
 Движење
 Спротивен правец
 Време
 Љупло Ристовски
 Girl with camels
 Boy in the monastery
 Boy in the desert
ФКК „Шкрап“ - Тетово
 Давор Спасовски
 Самотија
 Јас и Марија 01
 Јас и Марија 02
 Јас и Марија 03
 Самир Љума
 Winter
 Дарко Наумовски
 Олга
 Јовица Рафајловски
 The boy
 Софија
 Драшко Серафимовски
 Колекција 01
 Ѓорѓи Ристовски
 Боите на Македонија
 Визвал џез
 Зоран Бојаџиевски
 Бисера
 Филип Савевски
 Воздигнување
 Зоран Андонов
 Духови
 Драги Неделчевски
 Нашата Наташа
 Александар Стојановски
 Малото братче
 Столбови, сводови, сеники и т.н.
Фотографика - Скопје
 Биљана Георгиевска
 Без наслов 01
 Без наслов 02
 Без наслов 03
 Елена Бошковска
 Малата принцеза
 Сања Николиќ
 Movement
 Bye, bye
 Romantic Night
 Бранко Костовски
 Swilling girl
 Боби Кузмановски
 The saray photozojoct
 Leavina
 Salvation
 Јанус
 Будење
 Благоја Јанкоски
 Планинар
 Неразделни
 Огнен Бојовски
 Rapsody girl
 Untitled
 Атанас Бајлозов
 Decay
 Наташа Швеглиќ
 Рибарот и неговите птици
 Маја Мазневска
 Добар ден
 Илчо Трајковски
 Fragile
 Beyond visible
 Ана Стефановска
 Exploring
 Љупчо Смоковски
 Т3
 Николина Атанасоска
 Реконструкција
 Во чекор
 На раскрсница
 Зимски пејсаж
 Мартин Димитриевски
 Live Spin
 Мире Славејков
 The dancing light 02
 Ѓорѓи Оровчанец
 T'm Shy
 Васе Петровски
 Портрет
 Роберт Јаневски
 Без наслов
 Марија Нишотовска
 Портрет 1
 Портрет 2
 Портрет 3
ФКК „Црно Бело“ - Кавадарци
 Тони Коцев
 Починка 2
 Возови заминување
ФКК „Козјак 50“ - Куманово
 Маријан Јаневски
 Elena
 Ѓурѓовден 2004-2
 Ѓурѓовден 2004-3
 Пат
 Марија Јовановска
 Play 1
 Beyond art 4
 Ирена Јовановска
 Escape
 Peaceful
 Happyness
 Владимир Јовановски
 Црква
 Душан Доцевски
 Галерија 7
 Галерија 8
 Галерија 9
 Теодора Стојмановска
 Асоцијација
 Портрет
 Мартин Петковиќ
 Целодневен ритуал 1
 Целодневен ритуал 2
 Корените замираат
 Осмокатница
Самостојни автори
 Владимир Луковиќ
 I don't care
 Сашо Анушевски
 Moody
 Е, толкава
 Евдокија Николова
 Curiosity
 Дејан Колевски
 Брзање
 Погледи
 Луѓе и мравки
 Александра Јуруковска
 Сандра
 Елена Пренџова
 Кула со поглед
 3,2,1.......

Пристигнати 400
Примени 125
Клубови 5
Автори 56
Самостојни 6
Жири
 Александар Кондев - Скопје
 Владо - Скопје
 Јовица Димитриевски - Куманово

11 Октомври - Куманово

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ПРВА НАГРАДА ЗА ФОТОГРАФИЈА - Цветан ГАВРОВСКИ”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!