Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapЖирирање во Куманово


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Креативните дострели на фотографите кои се пријавија на Деновите на македонската фотографија - КУМАНОВО 2008 ќе бидат пресечени низ призмата на личните вкусови на членовите на жирито. Тоа ќе се случи во сабота, на 11 октомври 2008 година, со почеток во 10.00 часот, во Домот на културата во Куманово, пред очите на сите заинтересирани фотографи, критичари, новинари и граѓани. Ако на било кој начин сте поврзани со фотографијата, а уште повеќе ако сте конкурирале на оваа изложба, не го пропуштајте жирирањето. Можеби тоа ќе биде прилика уште еднаш да ги видите Вашите фотографии. А оние што ќе бидат по вкусот на жирито ќе ги видите на изложбата на 24 октомври 2008 година во Куманово.

De gustibus non est disputandum!

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Жирирање во Куманово”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!