Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА - КУМАНОВО 2008


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Иако традиционалниот датум на отворање (11 октомври) е поместен, сепак, најзначајната фотографска манифестација во Македонија ќе се одржи.
Отворањето на изложбата е закажано за 24 октомври 2008 година во Куманово.ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА 2008
Организатори:
Фото сојуз на Македонија
Фото клуб КОЗЈАК– Куманово
НУЦК Трајко Прокопиев-КумановоП Р О П О З И Ц И И

ТЕМА: СЛОБОДНА
Право на учество на изложбата имаат сите граѓани на Република Македонија, членови на клубовите при Фото сојузот на Македонија, самостојни автори и професионални фотографи.

Секој автор може да конкурира со максимум 10 фотографии. Во рамките на изложбата ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА 2008 ќе се одржи и младинска изложба. На младинската изложба право на учество имаат автори помлади од 27 години.

На задниот дел од секоја фотографија треба да се назначат податоците според Правилникот за изложби на ФСМ: име и презиме на авторот, наслов, фото клуб, адреса и звање во ФСМ, доколку го има авторот.

На фотографиите за младинската изложба треба да се назначи дека се за младинската изложба и треба да се напише годината на раѓање на авторот.

Ќе се примат црно-бели и колор фотографии во која било техника до формат 30х45 cm или изведени формати.

Фотографиите кои досега учествувале на претходните ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА нема да бидат прифатени за жирирање.

НАГРАДИ:
Трочлено жири ќе додели:

• Прва, втора и трета награда за колекција на фотографии
• Прва, втора и трета награда за поединечна фотографија
• Две дипломи за колекција на фотографии;
• Две дипломи за поединечна фотографија

КАЛЕНДАР:

Краен рок за прием: 06.10.2008
Жирирање: 10.10.2008
Отворање на изложбата: 24.10.2008
Враќање на фотографиите: 30.10.2008

Фотографиите да се испратат или достават на адреса:

НАРОДНА ТЕХНИКА – КУМАНОВО
“Тане Георгиев” бб
1300 КУМАНОВО

Организаторот го задржува правото на репродукција на примените фотографии за потребите на изложбата. Авторите гарантираат за авторството на користениот материјал. Секоја злоупотреба на авторски права е на лична одговорност на авторот.Апел до сите фотографи од Македонија!
Не ја пропуштајте шансата да учествувате на ДЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА!
Бидете и вие дел од славната традиција на клупската изложбена фотографија кај нас.
© “Чкрап!“*2008 / фотографии: Д.Неделчевски*2008

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА - КУМАНОВО 2008”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!