Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapДа ли фотографијата лаже?


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Нашиов скромен блог за фотографијата не е форум, но еве, го поставувам ова прашање и интересно би било овде, во Македонија, на некој workshop за фотографија или на некое предавање да се поразговара на оваа тема.
Во теоријата на фотографијата за ова често се разговара. Има многу различни мислења за тоа: “ДА ЛИ ФОТОГРАФИЈАТА ЛАЖЕ?“
Моето мислење е - ДА. Фотографијата лаже, но тоа не го земам како некој недостаток, маана. Напротив, тоа една од најголемите предности на фотографијата... (Сега станува опасно ако нашироко почнам да “давам“, и засега престанувам).
Еве неколку фотографии, што ми се најдоа први при рака, колку да ја поттикнам дискусијава...

Колку убаво изгледа Тетово на овие фотографии?
Но, еве и еден close up! “Аха!“ ефектот е присутен, и се станува по(не)јасно!

Каде е вистината?
Во фотографиите снимени од далеку или во овој close up?
© Chkrap!*2008

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Да ли фотографијата лаже?”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!