Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapPHOTO SAFARI - MACEDONIA 2008


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Ете, бидна и тоа. Едно убаво, содржајно и необично фото-дружење заврши. Се надевам успешно.
Се сложија коцчкичките што ги сложуваа Сара Лин, Роберт Јанкулоски, Игор Спироски, Борка Танеска, возачот Љупчо, луѓето од Американската Амбасада во Република Македонија, Македонскиот Центар за фотографија, Националната галерија на Македонија и фотографите од ФОТОГРАФИКА и Чкрап! (плус Станко):)

Ова подолу е мој поглед на тоа што се случуваше минатата недела...


1. ПРЕЗЕНТАЦИЈА
2. НА СНИМАЊЕ
3. ВРЕДНУВАЊЕ И ИЗБОР НА ФОТОГРАФИИ
4. ИЗЛОЖБА
5. НЕЗВАНИЧНО...6. НЕКОЛКУ ФОТОГРАФИИ


© Александар Стојановски


© Ѓорѓи Ристоски


© Дарко Наумоски


© Самир Љума


© Драги Неделчевски


© Давор Спасоски

Фотографии © Д.Неделчевски*2008 - Chkrap!

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “PHOTO SAFARI - MACEDONIA 2008”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!