Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapPHOTOMEDIA : Краен рок за македонски автори


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Краен рок за македонски автори за фото конкурсот Фотомедиа2008 e 22 септември 2008.

Фото клуб „Елема“ од Скопје, во соработка со Фото сојуз на Македонија, распишува конкурс за 11-та меѓународната изложба ФОТОМЕДИА 2008.

Темата е слободна/отворена, а право на учество имаат сите фотографи од земјата и од странство. Секој фотограф може да приложи максимум четири фотографии (црно-бели или колор), со димензии од 20х30 до 30х45 сантиметри. На секоја од фотографиите на задната страна треба да биде напишано: име на авторот, име на фото клубот (доколку постои) и име на фотографијата. Учесниците можат да ги пратат своите фотографии на адреса „Партизански одреди“ 155-1/82, 1000 Скопје, или пак да ги донесат директно во просториите на Фото клуб „Елема“, секој понеделник од 20:30 до 22:30 часот.

Учеството за фотографите од странство изнесува 15 €, додека пак за домашните фотографи изнесува 200 ден.

Краен рок за доставување на фотографиите е 22. септември 2008 г. Доставените фотографии ќе бидат жирирани во сабота, 27. септември 2008 г. Изложбата традиционално ќе се отвори на денот на град Скопје – 13. Ноември.


Дарко Петровски

Претседател на Фото клуб „Елема“

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “PHOTOMEDIA : Краен рок за македонски автори”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!