Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapДЕН(ОВИ)... ВО КУМАНОВО 24.10.2008


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Еве еден краток фото рапорт од Деновите (денот?) на македонската фотографија во Куманово. Значи - Куманово, 24 октомври 2008 година.Честитки до ЕЛЕМА - најтрофејниот фотоклуб во нашата држава!
© Чкрап! * 2008

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ДЕН(ОВИ)... ВО КУМАНОВО 24.10.2008”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!