Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapJPG Magazine is about imagemaking without attitude


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...JPG Magazine is about imagemaking without attitude.JPG Магазинот - фотографија без предрасуди. Ова би бил (според моето скромно познавање на англискиот јазик) преводот на девизата на овој e-zine.

Шестпати годишно излегува печатеното издание.
Онлајн изданието може да го побарате тука.
Покрај ова JPG е место каде што фотографите разменуваат фотографии, совети и критики.
JPG има стекнато убав статус меѓу фотографската популација на дигиталната (и аналогната) ера на фотографијата и на фотографите кои секојдневна навика и потреба им се фотографијата, Photoshop и сурфањето низ мрежата...

Еве го и Ѓорѓи Ристоски од Чкрап! на JPG.

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “JPG Magazine is about imagemaking without attitude”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!