Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapCULTURESCAPES BALKAN 2013 - Photo exhibition: Dragi Nedelchevski "Life in a Box"


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Во рамките на фестивалот CULTURESCAPES BALKAN 2013, од 3 - 8 декември 2013 година во City Gallery - PROGR (Kulturpunkt.ch) во Берн, Швајцарија, беше отворена изложбата на фотографии „Живот во кутија“ од македонскиот фотограф Драги Неделчевски. Изложбата ја отвори Валеријан Мали. Еве неколку фотографии од подготовката на поставката и од отворањето на изложбата. Благодарност до Петра Бишоф и Клод Халтмаер.

Инфо, тука и тука.
© Chkrap! * 2013


0 Responses to “CULTURESCAPES BALKAN 2013 - Photo exhibition: Dragi Nedelchevski "Life in a Box" ”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!