Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapФОТОГРАФСКА РАБОТИЛНИЦА


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Тетово, есен 2011 година.
Бројот на учесници се брои на прсти од една рака, најмногу две (елитизам или незаинтересираност?).
Затоа, само темите за кои ќе зборувам... да остане како документ.
Сепак, ако баш сте запнале, пишете на fkktetovo[at]gmail.com Па, ќе видам што може да се направи.

© Chkrap*Драги Неделчевски 2011

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ФОТОГРАФСКА РАБОТИЛНИЦА”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!