Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapРЕФОТО за ДЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2011


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Едно од најреномираните списанија за фотографија на Балканот - РЕФОТО од Белград, во бројот за јули-август 2011 година донесува краток приказ за неодамна одржаните Денови на македонската фотографија - 2011 година во Гевгелија и за 49-тата изложбa нa фотографии...

Nice...

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “РЕФОТО за ДЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2011”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!