Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapФОТО ШКОЛА во с.Смрдлива Вода, Гевгелија, јуни 2011


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...
ПРОГРАМА НА ФОТО ШКОЛАТА ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА

С.СМРДЛИВА ВОДА - ГЕВГЕЛИЈА ЈУНИ 2011

Фото сојузот на Македонија ги поканува сите заинтересирани млади автори од целата земја да се пријават на Фото школата во с.Смрдлива Вода која ќе трае од 27. до 29. мај 2011 година, а во рамките на манифестацијата Денови на македонската фотографија 2011.

Се покануваат и сите фотографи од Македонија, поклоници на убавото, природата и разговорот – да дојдат во с. Смрдлива Вода наутро, во сабота, 28. мај на едно големо заедничко дружење и снимање, со што би се придружиле на младите учесници на фото-школата. Фото сојуз на Македонија ќе обезбеди ручек и пијалок за сите присутни! Сите заедно потоа би отишле на отворањето на изложбата Денови на Македонската Фотографија 2011.

Предавачи на оваа фото школа ќе бидат:

- Владимир Јовановски, Инструктор при ФСМ;

- Раде Луковиќ, Ф1 ФСМ;

- Владо Арсовски, професионален фотограф;

- Драги Неделчевски, фотограф

Накратко за темите, предавањата, предавачите…

Сите предавања се состојат од мал теориски дел, освен првото кое главно е теориско, од кој се очекува учесниците да стекнат основни информации за теоријата, правописот, техниките на фотографирање како и основни технички познавања, неопходни за ракување со фото-опремата.

Најголем дел од предавањата имаат и сериозен акцент на практичниот аспект, каде што се очекува учесниците да се стекнат со основни вештини кои се потребни при фотографирање. За потребите на фото-школата, овој пат, за потребите на една практична сесија, на фото-школата ќе присуствуваат и два професионални модели од агенцијата Црнокрак.

По сместувањето во петок навечер, ќе се одржи кратка воведна сесија за меѓусебно запознавање и запознавање со опремата за фотографирање, основни технички карактеристики, прашања од учесниците. Во сабота е можеби оној, најзабавниот дел, практична работа, фотографирање како и личното поимање на фотографијата. Додека во недела доаѓа крајната фаза, дигиталната обработка на снимените фотографии.

Предавањето на Драги Неделчевски се состои од споделување лични искуства со фотографијата. Овој аспект на фотографијата ретко се добива и на престижни и скапи фотографски катедри и можеби ќе биде најзначајниот бисер кој лесно се понесува како искуство од школата. Ќе се постават, конструираат и деконструираат претпоставките за тоа дали фотографијата е реална, директна, документарна, фактографска, вистинска или како што Драги претпоставува дека фотографијата е надреална, нестварна, фиктивна итн. Драги ќе зборува и за скриените значења на фотографијата, доколку постојат-кои се тие? Како сето тоа се рефлектира во нашето доживување, поимање или читање на фотографијата...

Секако ова предавање ќе биде зачинето и со прикажување на познати и не толку познати фотографии, анегдоти, приказни-предавање кое секако нема да ги остави учесниците рамнодушни и ќе ги инспирира на понатамошни размислувања.

Во фотографијата има многу прашања на кои од секогаш сте сакале да го знаете одговорот ама сте се срамеле да прашате. Особено околу техничкиот аспект. Можност, знаење и информации ќе добиете од предавањето и презентацијата на Владимир Арсовски, во која како поттик за прашања и дискусии ќе бидат следниве точки: снимање на модели на терен, вон студио, со вештачко светло и светлосни дифузери, работа со мали „hot shoe” блицеви и дифузери (Gary Fong, мали софт боксови), работа со рефлексни површини, работа со големи студиски блицеви со генератори и светлосни дифузери за нив (чадори, октагони...), ако светлосните услови се наклонети-цртање со светло.

Учесниците ќе имат можност да научат од споделувањето на дел од огромното искуство и практични знаења на Раде Луковиќ во сесијата која ќе се добијат конкретни и индивидуализирани задачи за снимање на пејсажна фотографија со вметување на модел, креиран сет за снимање, планирање, реализација и коментари за снимените фотографии.

Секако, во денешно време скоро ниедна фотографија не може а да не помине процес на дигитална обработка. Основни и напредни знаења околу дигиталната обработка на фотографиите, снимени за време на претходните сесии, Adobe Photoshop, учесниците ќе добијат од инструкторот при ФСМ, Владимир Јовановски.

Извор: Фото Сојуз на Македонија

© Chkrap! * 2011

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ФОТО ШКОЛА во с.Смрдлива Вода, Гевгелија, јуни 2011”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!