Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapУметнички Фестивал Охрид "УФО" 2012


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...photo © УФО

"Центарот за културен проток
АРТерија објавува конкурс за следниот уметнички фестивал па би ни било драго ако ни помогнете да го проследиме конкрусот до што поголем број млади креативци.
"АРТерија" објавува конкурс за учество на вториот по ред Уметнички Фестивал Охрид "УФО" 2012.
Сите заинтересирани нека испратат CV, портфолио и фотографии од проектот со кој сакаат да учествуваат, на нашата e-mail адреса: arterija@ymail.com

Крајниот рок за пријавување е 20-ти Октомври 2011.
Конкрусот на ФБ

Center for cultural flow "ARTerija"

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Уметнички Фестивал Охрид "УФО" 2012”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!