Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapРАБОТИЛНИЦА ЗА СЦЕНСКА ФОТОГРАФИЈА


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...
Влатко Стефановски, ЛЕБ и СОЛ, 1979, © Dragi Nedelchevski

ФОТО СОЈУЗ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во соработка со Скопско лето, во склоп на
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2013
објавува
РАБОТИЛНИЦА ЗА СЦЕНСКА ФОТОГРАФИЈА

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦАТА… тука.

© Chkrap!*2013

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “РАБОТИЛНИЦА ЗА СЦЕНСКА ФОТОГРАФИЈА”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!