Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - Chkrap4 автори од Македонија во Дрезден


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Иван Блажев, Елена Ѓероска, Драги Неделчевски и Дарко Петровски, еден интересен состав на фотографи - автори од Македонија, ќе изложуваат свои фотографии во Дрезден, Германија, во текот на март и април 2013 година, во GALERIE NEUE OSTEN. Изборот на фотографи(и) го направи Иван Блажев и со оваа изложба на германската јавност и се презентираат некои тенденции во македонската современа фотографија. Ако во овој период се наоѓате во близина на Дрезден, посeтете ја изложбата.© Chkrap! * 2013

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “4 автори од Македонија во Дрезден”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!