Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapРЕЗУЛТАТИ ОД ЖИРИРАЊЕТО НА ДМФ 2013


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Тука можете да ги погледнете резултатите од жирирањето на Деновите на Македонската Фотографија 2013, одржано на 19.06.2013, во просториите на Кинотеката на Македонија. Ги поздравуваме сите кои зедоа учество и им честитаме на наградените.


Членовите на Фото групата „Чкрап!“ од Тетово, ги добија следните награди: Драги Неделчевски доби прва награда за колекција на фотографии, Зоран Амдонов доби диплома за колекција на фотографии, а Александра Новеска доби диплома за фотографија во младинска конкуренција.

Резултатите се преземени од www.fotosojuz.mk
Фотографии © Драги Неделчевски*2013, освен каде што е наведен друг автор.

© Chkrap!*2013

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “РЕЗУЛТАТИ ОД ЖИРИРАЊЕТО НА ДМФ 2013”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!