Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2011 - КОНКУРС


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Денови на македонската фотографија го претставуваат пресекот на македонското фотографско творештво во тековната година и е најстара фотографска манифестација во државава. Оваа година ќе се одржат по 49ти пат. Во рамките на оваа манифестација ќе се одржи и конкурс за младинска изложба (за автори и авторки до 21 година) и фото школа.
Организатор на изложбата и на фото-школата е Фото сојузот на Македонија.
Приредувач на Денови на македонската фотографија 2011 е град Гевгелија

П Р О П О З И Ц И И
Тема: Tемата на изложбата е слободна.
Трудови: На изложбата ќе се примат црно-бели и колор фотографии, максимум 6 фотографии по автор.
Димензии: На изложбата нема да се примат фотографии помали од 20х30 cm, ниту пак фотографии поголеми од 30х45 cm. Фотографиите можат да бидат залепени на паспарту не поголемо од димензијата на стандардните рамки на Фото сојузот – 40х50 cm.
Идентификација: На задниот дел од секоја фотографија треба да се назначат податоците според Правилникот за изложби на ФСМ: име и презиме на авторот, наслов, фото клуб, адреса и звање во ФСМ, доколку авторот го има.
Учество: Право на учество на изложбата имаат сите граѓани на Република Македонија, членови на клубовите при Фото сојузот на Македонија, самостојни автори членови на Фото сојузот, како и сите други фотографи. На младинската изложба може да учествуваат автори до 21 година.
Котизација: Членовите на Фото сојузот не плаќаат котизација, а сите останати автори заедно со своите дела треба да приложат 200 ден. За членови на Фото сојуз на Македонија се сметаат сите автори кои платиле годишна чланарина во Фото сојуз за 2011 г. Сите останати автори со своите фотографии треба да приложат 200 ден., или да уплатат 200 ден. на жиро сметка: 300000000300833, Комерцијална банка, со цел на дознака Денови на македонската фотографија. Во пакетот со фотографии уплатницата мора да се приложи, во спротивно фотографиите нема да бидат примени.

Жири:
Душко Јовановски (КМФ ФСМ);
Душан Доцевски (Ф1 ФСМ) и
Александар Кондев (Ф1 ФСМ)

Награди:
Прва, втора и трета награда за колекција на фотографии;
Прва, втора и трета награда за поединечна фотографија;
Три дипломи за колекција на фотографии и
Три дипломи за поединечна фотографија
Календар:
Краен рок за прием: 5.05.2011
Жирирање: 09.05.2011
Резултати (http://www.fotosojuz.mk) 20.05.2011
Отворање на изложбата: 28.05.2011
Враќање на фотографиите: 30.06.2011
Адреса: Делата со пополнета пријава, како и уплата за котизација со назив ЗА ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2011, да бидат доставени на адреса: Градски ѕид, Блок 5, Поштенски фах 14, 1000 Скопје.
Забелешка: Фотографиите кои учествувале на претходните ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА нема да бидат жирирани. Организаторот го задржува правото на репродукција на примените фотографии за потребите на изложбата. Авторите гарантираат за авторството на користениот материјал. Секоја злоупотреба на авторски права е на лична одговорност на авторот.

Повеќе на www.fotosojuz.mk

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2011 - КОНКУРС”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!