Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapEdward Burtynsky - MANUFACTURED LANDSCAPES


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Едвард Буртински е канадски фотограф. Предмет на неговиот интерес се промените во природата под влијание на индустријата. Неговите “индустриски“ пејзажи, снимени во третиот свет, но и во развиените западни земји, ги изработува во големи формати (до 150 цм). Тие се богати со детали и делуваат монументално.
Тој на современ начин ги отсликува периодите низ кои минало човештвото: преку каменот, минералите, нафтата, транспортот, силиконот...
Прикажувајќи ги нуспроизводите на современата цивилизација, Буртински ги поставува прашањата од животна важност во XXI-от век. Каде оди човештвото и до кога бесрамно ќе ја исцрпува планетата Земја во име на “напредокот“ и профитот?На 29 септември 2009 година, со почеток во 20.00 часот, во ЦБЦ Лоја во Тетово, во организација на Фотокино клубот“Чкрап!“ преку фотографии и видео ќе ги запознае своите членови како и сите заинтересирани граѓани, со творештвото на Едвард Буртински и импликациите на неговите фотографии врз формирање на една нова еколошка свест...Влезот е бесплатен.

© Chkrap!*2009

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Edward Burtynsky - MANUFACTURED LANDSCAPES”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!