Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapТРЕТ ПОГЛЕД НА ДВАТА ПОГЛЕДА...


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Ете, бидна уште една изложба на фотографии во Тетово. Уште еден празник на фотографијата (се надеваме). Многубројна публика, гости-колеги од Скопје, Куманово, Гостивар...
ДВА ПОГЛЕДА НА ДОКУМЕНТАРНАТА ФОТОГРАФИЈА на членовите на Фотокино клубот ТЕТОВО ака “Чкрап!“ - изложба на фотографии на Драги Неделчевски и Зоран Андонов, помогната од Министерството за култура, ЦБЦ ЛОЈА, Борче Сиљјаноски (книжарница БИРОМОНД - Тетово), Арбериа Дизајн... Домаќините почестени со присуството на Цветан Гавровски, Душан Доцевски, Роберт Јанкуловски, Оливер Мусовиќ, колегите од “Чкрап!“ и уште многу други истакнати фотографи... Публика која веќе знае да ужива во фотографијата...

Од присутните слушнавме дека тоа беше интересна поставка и концепт на изложбата... Тие што не дојдоа, нека не му се секираат премногу, ионака беше преполно и немаше повеќе место...

Epur si muove!

Драги и Зоран им се заблагодаруваат на СИТЕ што ги поддржаа и што ги удостоија со нивното присуство...

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ТРЕТ ПОГЛЕД НА ДВАТА ПОГЛЕДА...”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!