Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapТетово и фотографијата


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Тетово е град којшто многу брзо се менува. Старите градби - примери на старата градска архитектура, немилосрдно се рушат, а на нивно место никнуваат нови, “современи“ чудовишта со пластични прозорци...
Од стaрата архитектура ќе останат само патинираните надгробни споменици, а во нивното подножје...


Тетово, август 2009 година

Фотографите како да беа заспани, и ја пропуштија шансата тоа старо Тетово кое веќе го нема, да го зачуваат барем на фотографиите. Никој не се најде да им (у)каже дека градот треба систематски да се фотографира. Можеби тука и таму има понекоја фотографија од старо Тетово, но следните генерации не ќе можат да го реконструираат ликот на градот на нивните предци.


Тетово, март 2009 година

Времето не можеме да го вратиме назад. Она што можеме е да ги земеме фото камерите в рака и да ја фотографираме ГОЛЕМАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА на градот. И тоа може да биде нешто вредно и важно.


Тетово, август 2009 година

Ако некој фотограф добие зрнце инспирација од ова мало писание, снимените фотографии нека ги достави на chkrap[at]gmail.com - а ние ќе ги објавиме.

© Chkrap!*2009

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Тетово и фотографијата”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!