Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapИЗБОРНО СОБРАНИЕ НА ФОТО СОЈУЗОТ НА МАКЕДОНИЈА


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

На 14 декември 2008 година во просториите на Народна техника на Македонија во Скопје се одржа изборно Собрание на ФОТО СОЈУЗОТ НА МАКЕДОНИЈА.

Беа избрани нови органи според Статутот на ФСМ.
Нов претседател на ФСМ е истакнатиот фотограф Боро Рудиќ од Скопје, а потпретседател на ФСМ е Јане Љоровски.
Новото Претседателство на ФСМ го сочинуваат:
Боро Рудиќ, Душан Доцевски, Драги Неделчевски, Самир Љума, Дејан Гилески, Јане Љоровски и Николина Атанасоска. Секретар на ФСМ од денес е Дарко Петровски.
Беа избрани и Надзорниот одбор, како и Уметничкиот совет.

Досегашниот претседател на ФСМ, Цветан Гавровски беше претседател во еден тежок период за ФСМ, но со огромни напори, волја и знаење, на новото раководство му остава една организација која постигна големи успеси на изложбите во земјата и странство, а преку фотографијата беше вистински амбасадор на Република Македонија во светот...

ФСМ е една од најактивните организации на Народна техника, но има многу “отворени“ прашања кои бараат големо ангажирање од новоизбраното раководство.

Се надеваме дека спојот на искуството, амбициите и желбата да се направи една здрава и квалитетна фотографска асоцијација која ќе го обележи фотографскиот живот во нашата земја наредниве години - ќе има успех!

Од името на сите членови на клубовите и ФСМ, на Цветан Гавровски му изразуваме најголема благодарност за неговата досегашна работа како претседател, а на новиот претседател Боро Рудиќ, како и на новото раководтсво, му посакуваме успешна работа!

Еве неколку моменти од изборното Собрание...
2008 © "Chkrap!"

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ИЗБОРНО СОБРАНИЕ НА ФОТО СОЈУЗОТ НА МАКЕДОНИЈА”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!