Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapМАКЕДОНСКА ФОТОГРАФСКА КОЛЕКЦИЈА


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Фото сојузот на Македонија ги повикува сите фотографи од Македонија (членови на фото клубовите и Фото сојузот, професионалците, аматерите и самостојните автори), да учествуваат во создавање на Колекција на фотографии што ќе ја претставуваат Република Македонија на фотографските манифестации во светот.

Темата и техниката на изработка е слободна.
Фотографиите со големина до 30х40 см, на црно паспарту со димензии 40х50 см, да се достават до Фото сојузот на Македонија во Скопје, Градски Ѕид број 5, 1000 Скопје, (лично или по пошта), најдоцна до 25 април 2007 година.

Избор на фотографиите што ќе влезат во националната колекција ќе го направи уметничкиот совет на Фото сојузот на Македонија.

За Фото сојузот на Македонија
Претседател,
Цветан Гавровски, FIAP L.O.

Скопје, 28 март 2007

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФСКА КОЛЕКЦИЈА”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!