Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapWelcome to The Photobloggies, the annual photoblog awards


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

По подолга пауза, еве не пак. Во 2007 година Фотокино клубот ТЕТОВО ака Chkrap! како и до сега планира многу активности поврзани со фотографијата (и краткиот филм). За тоа нешто повеќе по неколку денови, а сега копајте, уживајте, откривајте и инспирирајте се од огромниот број квалитетни веб сајтови (блогови) за фотографијата...
Дами и господа! Welcome to The Photobloggies, the annual photoblog awards!

© Chkrap*2003-2007

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Welcome to The Photobloggies, the annual photoblog awards”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!