Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapДискусии за резолуцијата


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Дали се сеќавате колку пати сте се сретнале со прашањата: Колкава резолуција е потребно да се има за да се испечати толку и толку голема фотографија? Дали барањата ви изгледале преголеми? Дали сте помислиле дека многуте мегапиксели со кои располагате не ви се доволни? Од кое растојание да се набљудува фотографијата за да не се забележи недостаток на детали?
Во повеќе наврати и во ФКК Тетово паднало збор за ова, но секогаш останал впечатокот на недореченост и енигматичност. Всушност се работи за поврзани вредности. Овој проблем сум го дискутирал и со мојот почитуван колега по професија и хоби Петар Чичев. Тој ја зачна идејата за дефинирање на вредностите преку агол на посматрање. Се работи всушност за аналогијата со проектирање на слика (нпр. слајд). Колку голема може да биде сликата која се проектира? Произволно голема. Но ќе треба да се оддалечиме за да ја видиме во целост. Аголот на проекција (набљудување) останува ист. За да не ве замарам со тригонометрија, изработив калкулатор во MS Excel кој го имате на линкот: http://www.apfelypsilon.de/RezKalk.xls. Ќе ви даде одговор на горните прашања.

Chkrap!

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Дискусии за резолуцијата”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!