Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapLewis Eichele во МАЦ


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

На 22 мај 2006 година, со почеток во 15 часот, во МАЦ - Тетово, ќе гостува Lewis Eichele, уметник од Чикаго, САД. Тој е сликар, концептуален уметник и фотограф.
Тема на предавањето ќе биде содејството меѓу природата и културата како визуелна коинциденција.

Информации за уметникот и за неговата работа има тука.

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Lewis Eichele во МАЦ”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!