Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapФотографска работилница во Тетово


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...
Во текот на март и април 2006 година, ФКК ТЕТОВО организираше семинар за фотографија - почетен курс. СЗТК Народна техника од Тетово се погрижи за организацијата, ги анимираше учениците од основните училишта во Тетово, а ФКК ТЕТОВО (Chkrap!) се погрижи тие да добијат корисни информации. Теми: кратка историја на фотографијата, техника (фото опрема и начин на снимање), композиција, пејсаж, портретна фотографија и практичен дел - снимање. Своето скромно познавање од областа на фотографијата (со огромно задоволство), им го пренесе, Драги Неделчевски.

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Фотографска работилница во Тетово”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!