Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapФОТОГРАФИИ 2005 - каталог, внатре


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Самир Љума и Давор Спасоски се најуспешните фотографи од Фото кино клуб ТЕТОВО во годинава што изминува. Со нивното учество на домашни изложби и конкурси во странство, освоените награди и признанија (Самир - Денови на македонската фотографија - Штип 2005, Куманово 2005, Бања Лука...), Давор (Konica Minolta 2005, Здружение на фоторепортери и МИМ 2005...), му олеснија на дизајнерот на каталогот. Репродукциите од нивните фотографии во каталогот е само мало признание за нивниот труд...

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “ФОТОГРАФИИ 2005 - каталог, внатре”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!