Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - Chkrap
E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Ф О Т О Г Р А Ф И И 2005


13 декември 2005
20 часот
Мултимедиа Арт Центар - Тетово
(ЛОЈА)

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


1 Responses to “”

 1. Blogger recycled reality 

  Фотографи од Фото кино клуб ТЕТОВО кои ќе прикажат свои фотографии на изложбата - ФОТОГРАФИИ 2005 се:

  Давор Спасоски
  Самир Љума
  Драги Неделчевски
  Зоран Андонов
  Ѓорѓи Ристоски - Бебо
  Александар Стојановски - Цули
  Дарко Наумовски
  Мирче Новаковски
  Наташа Гечовска
  Зоран Бојаџиески
  Дејан Јанев
  Драшко Серафимовски
  Миодраг Николиќ - Панта
  Иван Тоиќ

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!