Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapГрад


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Градот нуди извонредни можности за секој фотограф.
Иако, често се “палиме“ на фотографиите снимени некаде во Европа и ширум светот, нашите градови - валкани, несредени, со трапаво премостени векови, со прекрасното светло, со целиот тој визуелен хаос и драматика - се прекрасни за фотографирање.
Но, живеејќи во нив, ние често пати тоа не го забележуваме.
Еве неколку фотографии снимени во Тетово и Скопје последниот ден од август, лето господово 2006.

© фотографии: д.неделчевски*2006 / © photographs: d.nedelchevski*2006

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


3 Responses to “Град”

  1. Anonymous Gjole 

    Многу фини слики. Особено таа со телефонската говорница!

  2. Anonymous Давор 

    Вистинските фотографи пронаоѓаат естетика и во неубавото.

  3. Anonymous Давор 

    Вистинските фотографи пронаоѓаат естетика и во (навидум или вистински) неубавото.

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!