Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapАлександар Настески, Rock Art и мистериите на Шар планина


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Александар Настески, академски сликар од Тетово, веќе неколку години ја проучува карпестата уметност во Македонија, посебно на Шар планина. Неговите откритија ги пренесува на сликарското платно. Се уште го бара одговорот: кои бевме, кои сме, каде одиме...
На неговите истражувања “фотографски“ го придружува Зоран Андонов од Чкрап!
Линк тука.

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Александар Настески, Rock Art и мистериите на Шар планина”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!