Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapInternational Balkan Festival


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...TERMINAL005[Terminal00], БалканАрт Фестивалот темели на соработка, поврзување и преплетување на традиционалната југоисточна европска култура и современи уметности, различни културноуметнички институции и редакции во медискиот простор.

Главна цел на фестивалот е да им се овозможат што подобри услови за работа на младите творци и промоција во подрачјата на југоисточна Европа и да се поттикнат кон слободното уметничко изразување, непрекинатиот проток на нови идеи со нагласок на интелектуалниот и духовниот идентитет на Балканот.

ПРИЈАВА, Општи услови:

Пријавата на [Terminal00] е наменета на сите млади творци, стари до 28 г., кои живеат и работат на подрачјето на Балканот и се активни на различни современи културно-уметнички подрачја, а воедно нивните творби го изразуваат и нагласуваат балканскиот идентитет.

[Terminal00] ги опфаќа следните категории:

[1] видео/ филм / анимација,

[2] фотографија,

[3] ликовни уметности,

[4] музика,

[5] субкултура.

РОК ЗА ПРИЈАВА ЗА СИТЕ ПОДРАЧЈА Е 23. јануари 2005 г.


За подетални информации посетете ја нивната њеб страница

http://www.terminal00.org

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “International Balkan Festival”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!